P11609382.jpgZakres budowy sieci tras rowerowych przygotowany do realizacji w ramach zadania Projekt Rowerowy 2.0 na 2013 r. dobiega końcowi. W mijającym tygodniu oznakowana została ul. Parkowa, która doprowadza rowerzystów do Parku "Kunszt". Zdjęcia z wykonanych prac można zobaczyć w naszej galerii. Pozostały jeszcze do wykonania roboty w rejonie skrzyżowania ul. Małej i Skarbka oraz Nowej z Gliwicką i Szczęść Boże. Odnowione zostaną też tablice na skrzyżowaniu ul. Małej i Długiej, a także zostanie zakończony szlak dobiegający do Rezerwatu "Segiet". Montaż tych znaków chcemy wykonać jak najszybciej o ile pogoda na to pozwoli. Jest ona jak do tej pory głównym powodem spowolnień. Większość z nas ma czas na prace fizyczne w weekendy, a właśnie wtedy po słonecznym tygodniu przychodzą obfite całodzienne opady zwłaszcza w soboty. Cykl powtarza się nie mal co tydzień.