W tym tygodniu odebraliśmy dwa zatwierdzone przez Starostę Tarnogórskiego projekty organizacji ruchu drogowego, zezwalające na zamontowanie znaków szlaku rowerowego na ulicach: Pyskowicka, Śniadeckiego, Repecka, Witosa, Waliski, Żeromskiego, Staszica, Długa, Bałtycka, Niedziałkowskiego i Nowa. Była to już ostatnia dokumentacja projektowa skierowana do zatwierdzenia. Dwa potężne projekty pracownikom Starostwa udało się szybko sprawdzić i zatwierdzić. Dziękujemy za szybkie załatwienie sprawy. Dzięki temu kilka dni temu złożyliśmy zamówienie na wykonanie ponad 160 znaków drogowych, które będą do odbioru prawdopodobnie w połowie marca. Tym samym skoro tylko cieplejsze dni pozwolą zabieramy się do roboty. Prace pomiarowe i projektowe rozpoczęliśmy w wrześniu 2013 r. Zatem od pierwszych pomiarów do uzyskania zatwierdzenia długa droga - prawie pięć miesięcy. W sumie mamy trzy zatwierdzone projekty, dzięki którym doprowadzimy także szlak rowerowy wzdłuż ul. Staffa do przystanku kolei wąskotorowej "Bobrowniki Śląskie - Kopalnia Zabytkowa".
Część budowanej przez nas sieci biegnie drogami polnymi, które nie stanowią dróg publicznych. W tych przypadkach musieliśmy wystąpić do właścicieli gruntu o zgodę. Taką też posiadamy. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Staroście Tarnogórskiemu za jej wyrażenie.
Odcinek sieci doprowadzający rowerzystów do Dolomitów Sportowej Doliny w Bytomiu wykracza poza teren miasta Tarnowskie Góry. Aby nie zostawić turystów na granicy obu miast, nasze Stowarzyszenie przeprowadziło rozmowy z właścicielem DSD w temacie wyrażenia zgody na poprowadzenie trasy rowerowej i ustawienie słupków ze znakami na terenie prywatnym. Nasza propozycja została przyjęta z dużą sympatią i takową zgodę otrzymaliśmy. Dziękujemy. Zwróciliśmy się także do władz Miasta Bytomia o sfinansowanie słupków i znaków drogowych, które staną w rejonie DSD. Otrzymaliśmy zapewnienie, że takie środki zostały w budżecie miasta zabezpieczone. Władzom miasta Bytomia również dziękujemy.
Jeżeli pogoda nie zawiedzie i nie wydarzą się nieprzewidziane sytuacje utrudniające realizację zadania, to kolejne ok. 11 km tras oddamy do użytku do końca czerwca 2014 r.