P1160368.jpg W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy montaż nowego oznakowania wyznaczającego szlak rowerowy wzdłuż ul. Małej. Tym samym zakończył się I etap zaplanowanych na 2013 r. działań, których celem jest rozbudowa sieci tras rowerowych w Tarnowskich Górach. Nowe tabliczki R-1 zastąpiły wymalowane na słupach elektroenergetycznych znaki od szablonu. W chwili obecnej czekamy na zamówione znaki R-1 i R-3 i prawdopodobnie po długim weekendzie majowym przystąpimy do dalszych robót znakarskich.