18.jpgW dniu 6 kwietnia 2012 r. Zarząd Stowarzyszenia Trasy Rowerowe przyjął uchwałę w sprawie realizacji zadania pn. "Projekt Rowerowy 1.0", którego celem jest wyznaczenie trasy rowerowej łączącej centrum Tarnowskich Gór z Kopalnią Zabytkową, rezerwatem "Segiet", "Hałdą Popłuczkową" i Dolomitami Sportową Doliną w Bytomiu. Sama nazwa niewiele mówi dlatego poniższym artykułem chciałbym przybliżyć nasz pomysł, jego założenia i sposób realizacji. Miasto Tarnowskie Góry posiada wiele miejsc, o których często możemy przeczytać jako o tych, które mają walory turystyczne, przyrodnicze lub krajobrazowe. Chętnie są odwiedzane by stać się następnie tematem wielu rodzinnych opowieści oraz celem kolejnych wycieczek. Nie każdy jednak o nich wie, a jeśli ktoś już o jakiś słyszał to nie zawsze potrafi tam dotrzeć. I właśnie w tym miejscu pojawia się pole do działania naszego stowarzyszenia. Chcemy przybliżyć mieszkańcom naszego miasta oraz gościom te rejony, które warto odwiedzić. Nasz wybór padł na część południową Tarnowskich Gór, gdzie mieści się Kopalnia Zabytkowa, rezerwat "Segiet", "Hałda Popłuczkowa", a otaczający wiejski krajobraz pozwala odpocząć od miejskiego zgiełku. Dlaczego tam ? Po pierwsze jest chętnie odwiedzany przez ludzi, po drugie eksponowana w tych miejscach górnicza działalność człowieka wiąże się z powstaniem Tarnowskich Gór, po trzecie jest to obszar cenny przyrodniczo, po czwarte jest niedaleko centrum miasta, po piąte nie daleko znajduje się ośrodek sportowo-rekreacyjny DSD, no i po szóste - chyba najważniejsze - miasto Bytom wyznaczyło w okolicy już trasy rowerowe, które warto połączyć z tarnogórskim rynkiem. Realizacja pomysłu rozpoczęła się od przygotowania koncepcji oraz przeprowadzenia wizji lokalnych. Obserwacja zachowań rowerzystów, ich liczebność, wiek, charakter wycieczek, celów podróży oraz kierunków jazdy pozwoliły przygotować wymagania jakimi powinna sprostać przygotowywana trasa. Drugim etapem tworzenia koncepcji było zbadanie infrastruktury drogowej dającej możliwość dotarcia rowerzyście do celu. Wzięto pod uwagę 5 wymogów, które stosuje się przy projektowaniu sieci dróg rowerowych tj.: atrakcyjność, bezpieczeństwo, bezpośredniość, spójność oraz wygodę. Szukając kompromisowego rozwiązania, łączącego istniejącą sieć dróg, istniejącą organizację ruchu oraz przedstawione powyżej wymogi zaprojektowano trasę o następującym przebiegu: Rynek, ul. Gliwicka, ul. Zamkowa, ul. Legionów, ul. Górnicza, ul. Mała. Następnie na tak wybranej trasie przeprowadzono próbne przejazdy oraz przygotowano dokumentację fotograficzną. Przygotowana koncepcja została przedyskutowana przez członków stowarzyszenia, a następnie przyjęta przez Zarząd. Nasz pomysł nazwano "Projekt Rowerowy 1.0", gdyż jest to pierwsza tego typu inwestycja w naszym mieście, która wytyczałaby trasę rowerową z centrum miasta w kierunku atrakcji turystycznych. Numer 1.0 wskazuje rozpoczęty proces trasowania miasta. Wyznaczoną trasę nazwaliśmy Szlakiem Gwarków. Kolejnym krokiem było przygotowanie projektu organizacji ruchu drogowego, który wskazał miejsca, rodzaj oraz ilość znaków potrzebnych do wytyczenia trasy. Posiadając te informacje oraz po rozeznaniu rynku producentów oznakowania został przygotowany stosowny kosztorys. Otrzymano stosowne zgody w Urzędzie Miejskim oraz firmie Tauron. Odbyliśmy spotkanie z Burmistrzem Miasta, który podzielił nasze działanie, zadeklarował chęć współpracy, pomoc koordynacyjną oraz dotację finansową. Na dzień dzisiejszy czeka nas jeszcze uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytków sposobu ulokowania znaków R-3 na tarnogórskim rynku oraz zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego w Starostwie Powiatowym poprzedzone stosownymi opiniami Policji, MZUiM i ZDP. Załatwienie wszystkich formalności przy otrzymaniu dotacji da możliwość zakupu stosownego oznakowania oraz jego montażu w terenie. Będąc optymistą chciałbym aby ten projekt Stowarzyszenie zakończyło w czerwcu - lipcu 2012 r. O dalszym postępie prac będziemy Was informować na bieżąco. Trzymajcie kciuki bo już niewiele brakuje. Dla zobrazowania projektu dołączam mapę z naniesionym przebiegiem trasy oraz album ze zdjęciami. Pozdrawiam Rafał

Komentarze

Obrazek użytkownika Rafał

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się posiedzenie działającej przy Staroście - Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jednym z tematów poruszanych na spotkaniu było omówienie naszej propozycji dot. wyznaczenia szlaku rowerowego realizowanego jako Projekt Rowerowy 1.0. Na posiedzenie Komisji zaproszeni zostali przedstawiciele Stowarzyszenia, którzy dokładnie omówili kwestie techniczne wyznaczenia trasy. Po dyskusji i wymianie oczekiwań nasza propozycja została przyjęta entuzjastycznie i uzyskaliśmy poparcie przy jej realizacji. Jednakże to nie koniec zmagań z urzędowymi procedurami. Pozostało nam jeszcze uzgodnić projekt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż szlak przecina obwodnicę tarnogórską. W najbliższych tygodniach okaże się co dalej z naszym projektem.

Obrazek użytkownika Rafał

Po 7-tygodniowym uzgadnianiu projektu organizacji ruchu drogowego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad sprawa wyznaczenia trasy rowerowej ruszyła do przodu. Wszystkie wymagane opinie zostały złożone razem z projektem organizacji ruchu Staroście Tarnogórskiemu. Czekamy teraz na zatwierdzenie projektu.

Obrazek użytkownika Rafał

Kilka wieści z ostatniego okresu przygotowań. Projekt organizacji ruchu został przez Starostę zatwierdzony. Wczoraj nasze Stowarzyszenie podpisało umowę z Gminą Tarnowskie Góry o dofinansowanie naszego projektu. Czekamy już tylko na przelew i zabieramy się do roboty. A trochę tego będzie: wykonać oznakowanie, słupki, kopanie dołów, malowanie, wykonanie ozdobnej ramy na znaki no i sam montaż. Szkoda że to wszystko dzieje się w sierpniu. Nasze plany były wcześniejsze z tym, że procedura na 7 tygodni ugrzęzła w GDDKiA w Katowicach. Cóż poradzić.