P1170132a.jpgMiejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach będący zarządcą dróg miejskich w lipcu bieżącego roku przeprowadził niewielką modernizację dróg polnych m.in. ul. Nowej, Skarbka i Małej. Drogami tymi biegnie sieć tarnogórskich tras rowerowych. Prace modernizacyjne polegały na zasypaniu frezem asfaltowym dziur w nawierzchni gruntowej. Nowy materiał pod wpływem temperatury zespolił się tworząc nawierzchnię asfaltowo podobną. Tak przygotowana droga oczywiście nie jest szczytem marzeń ale zabieg ten poprawił komfort jazdy rowerem. Koła nie grzęzną co chwilę w piasku, brak większych dziur uniemożliwia zbieraniu się wody opadowej tworzącej nie raz duże kałuże, a mniej piasku to również mniej kurzu podczas jazdy. Stowarzyszenie opiekujące się siecią tras rowerowych pragnie podziękować MZUiM za przeprowadzone prace. Wiemy także, że z przeprowadzonej modernizacji zadowoleni są niektórzy mieszkańcy dojeżdżający autem do swych domostw oraz rolnicy. Efekt prac MZUiM można zobaczyć w galerii.