Szanowni Państwo Działające w Tarnowskich Górach Stowarzyszenie Trasy Rowerowe angażuje się poprzez różne formy aktywności swych członków w wspieranie interesów korzystnych dla rowerzystów. Interesów ważnych zarówno w wymiarze turystycznym jak i codziennego użytku. Z dużym zainteresowaniem śledzimy wszystkie ważne wydarzenia i koncepcje związane z rozwojem Tarnowskich Gór i okolic. W ciągu ostatnich tygodni powróciła dyskusja nad ważnym projektem wytyczenia przebiegu przez Tarnowskie Góry szybkiej linii kolejowej łączącej Katowice z portem lotniczym w Pyrzowicach. Inwestycja ta jest ważnym przedsięwzięciem transportowym Górnego Śląska dlatego pragniemy włączyć się w panel dyskusyjny i wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie. W każdych ambitnych przedsięwzięciach pojawiają się argumenty zwolenników i przeciwników pewnych rozwiązań. Nasze Stowarzyszenie pragnie przedstawić argumenty optujące za wytyczeniem szybkiej linii kolejowej przez Tarnowskie Góry obierając punkt widzenia rowerzysty. Porównując kolej z pozostałymi masowymi środkami transportu, dla rowerzysty jest ona najatrakcyjniejszą pomocą w podróżowaniu. Umożliwia - zwłaszcza na dłuższych dystansach - przewiezienie roweru w prosty i komfortowy sposób tzn. bez narażenia sprzętu na negatywne czynniki atmosferyczne (deszcz, śnieg, wiatr) oraz zabierania przestrzeni pozostałym pasażerom. Od wielu lat spółki przewozowe dołączają do składu specjalne wagony przystosowane do transportu roweru. Taka polityka umożliwia zwiedzanie za pomocą roweru atrakcyjnych rejonów Polski w ciągu jednego dnia. Wybudowanie nowoczesnej linii kolejowej z Tarnowskich Gór do Katowic zapewni szybki dojazd do tak atrakcyjnych części Polski jak: Beskid Śląski i Żywiecki, Krakowa i okolic, Ziemi Cieszyńskiej, a nawet pogranicza Słowackiego i Czeskiego. Jednakże aby Tarnowskie Góry mogły w pełni korzystać ze swego położenia należałoby szybką linię kolejową poprowadzić także do Zawiercia, umożliwiając wyjazdy na jakże piękną i rozległą Jurę Krakowsko-Częstochowską. Szybka linia kolejowa biegnąca przez Tarnowskie Góry to również możliwość dotarcia do miasta Gwarków i zapoznania się z wieloma atrakcjami w tym również za pomocą szlaków rowerowych budowanych przez nasze Stowarzyszenie. Działania dążące do połączenia szybką linią kolejową jak największej liczby miast a co za tym idzie obsługę jak największej liczby ludności traktujemy jako pozytywną politykę prowadzoną na rzecz rozwoju zrównoważonego transportu. Polega ona na minimalizowaniu udziału w codziennych przejazdach środków transportu szkodliwych dla środowiska, tj. przede wszystkim indywidualnego transportu samochodowego. Środkami poprzez, które można osiągnąć bardziej zrównoważony transport są: chodzenie pieszo, jazda na rowerze i właśnie korzystanie z transportu publicznego (autobus, tramwaj, kolej). W przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce możemy zaobserwować gwałtowne zmiany zachodzące na polu transportu. Zwiększająca się liczba samochodów wymusza nie tylko budowę nowych dróg ale także generuje nowe problemy w centrach miast tj. korki, hałas, stres, zanieczyszczenie środowiska. Doświadczenia państw rozwiniętych, które proces gwałtownego rozwoju samochodowego mają za sobą dostarczają wielu rozwiązań których zastosowanie w Polsce byłoby wskazane. Są nimi np. budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą oraz wspieranie transportu publicznego. Rozwijająca się na świecie szybka kolej powinna i w południowej części naszego kraju znaleźć odpowiednie zastosowanie. Położenie lotniska w Pyrzowicach w obrębie dużych ośrodków miejskich (Górnośląski Okręg Przemysłowy, Częstochowa, Opole, Kraków, Bielsko Biała, Ostrava), jego ciągły rozwój pasażersko-towarowy, istniejąca w Tarnowskich Górach duża baza przeładunkowa, uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze sprawiają, że taka linia powinna przebiegać przez Tarnowskie Góry.